Close

Nagar Palika Parishad / Nagar Panchayat

List of Nagar Palika Parishad / Nagar Panchayat –

S.No. Nagar Palika Parishad / Nagar Panchayat Population (as per census 2011)
1. Banda Municipality Council

1,60,473
2. Atra municipality council

47,419
3. Matundh Nagar Panchayat 9,371
4. Tindwari Nagar Panchayat 11,113
5. Baberu Nagar Panchayat

15,156
6. Bisanda Nagar Panchayat

11,611
7. Oran Nagar Panchayat

7,212
8. Naraini Nagar Panchayat 13,400